c koren De C-Koren ontstonden in 1968 onder impuls van Jef Cleymans, toenmalig onderpastoor van de Ekerse Sint Lambertusparochie.
Net aangekomen in zijn nieuwe parochie stichtte hij het kinderkoor "De Lambertijntjes", het latere "Carmina" en het volwassenenkoor "Con Amore", dat de kerkelijke vieringen opluisterde.
Drie jaar later waren De Lambertijntjes reeds met meer dan 100 zangertjes en een eerste splitsing drong zich op.


Jef koos er voor om met de jongsten een "testkoor" te vormen in lijn met de doelstellingen, nl. kinderen vertrouwd te maken met het zingen en hun stem en uitspraak vormen ter voorbereiding op het bestaande koor, waar vooral meerstemmige liederen werden gezongen. De oudsten wilden graag een nieuwe naam voor hun koor en kozen voor "Carmina". De jongsten bleven de "De Lambertijntjes" behouden.
In 1977 richtte Jef Cleymans het jeugdkoor "Cantilene" op om de doorstroming van Carmina naar Con Amore te vereenvoudigen. Omdat de naam "Cantilene" toevallig ook met een 'C' begon (naast Carmina, Con Amore en Cleymans) is even later de naam "C-Koren" ontstaan.

In 1989 werd het Vocaal Ensemble "Cantando" opgericht, ditmaal door Luc Anthonis, reeds dirigent van Cantilene.

In 1995 werd beslist een zesde koor op te richten om de overgang van Cantilene naar Con Amore te bevorderen. Cantemus was geboren en kende een mooie start, doch de overgang van Cantilene naar Cantemus bleef uit en stilaan verminderde het ledenaantal. Onder impuls van Kris Claessens fuseerde in januari 2000 Cantemus met Con Amore. Beide koren konden elkaar perfect aanvullen en de naam Con Amore bleef behouden.

jef 1973 Begin jaren '90 begon het ledenaantal van De Lambertijntjes fors te groeien en hierdoor werd in september 1995 beslist om een tweede keer te splitsen. De oudsten, van 8 tot 12 jaar, werden "De Lambertijnen" en de jongsten, van 5 tot 8 jaar, konden de naam "De Lambertijntjes" (blijven) behouden.

Onder impuls van enkele 'oud-Cantileners' werd in april 2006 het gemengd koor "Caljenté" opgericht met de bedoeling de 25 tot 50 jarigen een plek te bieden binnen de C-Koren waar ze zich "thuis" voelen. An Meeusen, reeds dirigente van Carmina, nam de uitdaging aan. Het bleek meteen een schot in de roos. Tijdens hun "toonmoment" in juni 2006 en een eerste concert in december van dat zelfde jaar wist het koor haar publiek aangenaam te verrassen met muziek van alle tijden.

Einde 2007 werd de gregoriaanse schola Cantabo, waarvan de helft of Ekerenaar of Cantandozanger was, door de C-Koren geadopteerd. Dat de naam ook met een 'C' begint, was toevallig maar mooi meegenomen. Cantabo bestond namelijk al sinds 1990 en werd oorspronkelijk opgericht als onderdeel van het Antwerps Kathedraalkoor.

Het enthousiasme van Jef Cleymans ("de Jef") heeft steeds een stempel gedrukt op de werking en het succes van de C-Koren en hiervoor zijn we hem nog altijd dankbaar.

Login Form