top of page
Sheet Music_edited.jpg

Historiek

De indrukwekkende geschiedenis
van de C-Koren

Wij zingen al sinds 1968...

Het enthousiasme van Jef Cleymans

C-KOREN EKEREN VZW


C-Koren Ekeren VZW is een van de grootste koororganisaties in België met meer dan 350 zingende leden en acht verschillende koren.
De organisatie werd opgericht in 1968 en heeft duizenden zangers uit de regio Noord- Antwerpen de kans geboden om kennis te maken met koormuziek. De C-Koren worden gewaardeerd om hun hoge kwaliteit, goede organisatie en leuke sfeer wat bijdraagt aan hun succes en blijvende groei. Naast de wekelijkse repetities zijn er ook concerten, reizen of koorkampen; ze zorgen voor unieke muzikale belevenissen in een vriendschappelijke sfeer. Het engagement van het bestuur, de dirigenten, pianisten en kampleiding staan garant voor een professionele begeleiding.

 

Zin om mee te komen zingen?
 

Contacteer een van onze verantwoordelijken of kom eens langs op een repetitie!

 

Het enthousiasme van Jef ("de Jef") Cleymans

1968
De jonge priester, Jef Cleymans, doet een oproep in het parochieblad aan ‘Wie er een liedeken zingen kan’. Heel wat parochianen gaan in op zijn vraag en snel start het kinderkoor Carmina (toen onder de naam De Lambertijntjes) en het volwassenkoor Con Amore. De koren brengen op dat ogenblik voornamelijk religieuze liederen om de kerkelijke vieringen op te luisteren.


1971
Ondertussen telt het kinderkoor meer dan 100 zangertjes en volgde een eerste splitsing: bij De Lambertijntjes (8-12 jaar) raken jonge zangertjes vertrouwd met het zingen, met het gebruik van hun stem en uitspraak. Bovendien is hun zangplezier een mooie voorbereiding op het jeugdkoor Carmina (11-18 jaar) waar vooral meerstemmige liederen worden gezongen.
In die periode groeit ook de samenhorigheid: de koorkampen, koorreizen, concerten of muziekopnames inspireren en geven de koren nog meer glans en energie.


1977
Jef richt Cantilene op, een jongerenkoor voor 18- tot 26-jarigen, een logische stap waardoor de doorstroming naar het volwassenkoor Con Amore vereenvoudigt. Carmina, Cantilene, Con Amore en Cleymans …… stilaan groeit de idee om de koorfamilie de naam C-Koren te geven.

1989
Dirigent Luc Anthonis zet Cantando in de steigers. Hij kiest zijn zangers na een stemtest en krijgt zo van bij de start de homogene klank die het keurmerk van Cantando is. Ondertussen groeien de C-Koren en bouwen ze een mooie reputatie op. In binnen-en buitenland nemen ze deel aan koorwedstrijden waar ze meer dan eens in de prijzen vallen.

1995
Cantemus, een zesde koor wordt opgericht. Het koor bevordert de overgang tussen het jongerenkoor en het volwassenkoor en kent een mooie start. Helaas bleef het beoogde doel uit en veminderde het ledenaantal van Cantemus. Na enkele jaren fuseren Cantemus en Con Amore , beide koren vullen elkaar mooi aan. Ook het kinderkoor groeit gestaag waardoor een tweede splitsing niet kan uitblijven. Jonge enthousiaste zangertjes zetten bij De Lambertijntjes (5-8 jaar) hun eerste stappen in de koorwereld en groeien na 3 jaar door naar De Lambertijnen (8-12 jaar)


2006
Enkele ‘oud-Cantileners’ richten het gemengd koor Caljenté op. 25 tot 50-jarigen vinden zo ook hun plek binnen de C-Koren en waarborgen op die manier de doorstroming naar Con Amore.


2007
Cantabo wordt door de C-Koren ‘geadopteerd’. Schola Gregoriana Cantabo werd opgericht in 1990 als onderdeel van het Antwerpse Kathedraalkoor. Veel van hun zangers kwamen uit Ekeren en/of waren lid van Cantando.


2018-2019
Met een zoektocht door Ekeren wordt het Gouden jubileumjaar afgetrapt, want in elke straat van het district woont wel een dirigent of een koorlid. Het 50-jarig bestaan van de C-koren wordt bovendien uitgebreid gevierd met een boek, een expo, veel optredens en nog veel meer zingen.
Het concert in deSingel is tot slot het gouden strikje rond het 50-jarig jubileum van de C-koren.

2023-2024
Jef Cleymans, ‘de Jef’’ zorgde voor een muzikale revolutie in Ekeren, we zijn hem dan ook eeuwig dankbaar.

De C-korengeschiedenis duurt ondertussen reeds 55 jaar en heeft niemand in Ekeren
onberoerd gelaten. Ook vandaag nog zingen ruim 350 zangers in 8 C-koren.


En we zijn nog lang niet uitgezongen!

collage jef (kleiner).jpg
bottom of page